Daniil Harms: Ensiksikin ja toiseksi
Koonnut ja suomentanut Katja Losowitch
Desura 2002
ISBN 952-5339-14-9

Daniil Harms ja hänen elinpiirinsä
Daniil Ivanovitsh Harms, jonka oikea sukunimi oli Juvatshov, syntyi Pietarissa vuonna 1905.
Hänen isänsä oli tsaarinajan vallankumouksellinen intellektuelli, joka poikansa tavoin
kirjoitteli "fantastisia kertomuksia" saamatta niitä kuitenkaan julki. Harms itse aloitti
kirjailijanuransa 1920-luvun puolivälissä lukemalla tekstejään runoilloissa silloisessa
Leningradissa ja hänen ensimmäiset runonsa julkaistiin antologioissa vuosina 1926 ja 1927.
Hän käytti useita pseudonyymejä, joista Harms oli tavallisin.
1920-luvun jälkipuoliskolla eräät kirjailijat ja taiteilijat perustivat ryhmän, jonka nimeksi
vakiintui Oberiu ("Todellisen taiteen yhdistys"). Siitä tuli maan viimeinen järjestäytynyt
avantgardeliike ennen kuin sosialistisesta realismista muotoiltiin Neuvostoliiton
virallinen taideteoria. Oberiu-ryhmän manifestissa korostettiin taiteenlajien yhteisiä
päämääriä sekä sanojen ja asioiden luonnollisia siteitä. Kirjallisuudessa tämä merkitsi
eritoten lauseen luonnollisen tehtävän palauttamista. Ihanteena oli jokapäiväinen kielenkäyttö.
Samalla oberiulaiset kuitenkin kyseenalaistivat perinteisten kirjallisten konventioiden
kyvyn esittää nykyaikaista todellisuutta. Niinpä Harmsin lauseet ovat yksinkertaisia ja
pakottomia mutta niiden asiasisällöt ja keskinäiset suhteet odottamattomia. Traaginen ja
samantekevä, sentimentaalinen ja tunteeton vaihtavat alati vuoroa. Oberiulaisten avantgarde
oli ennen muuta esitystavan, ei vain muodon tai sisällön avantgardea. Ryhmä järjesti
Leningradissa myös poikkitaiteellisia yleisötilaisuuksia.
Oberiu-ryhmä lopetti toimintansa painostuksen alla keväällä 1930. Harms ja hänen ystävänsä
Alexandr Vedenski olivat jo hieman aiemmin alkaneet kirjoittaa lastenlehtiin. Siirtymä oli
yhtäältä pakon sanelema, toisaalta looginen. Lapsille saattoi kirjoittaa "aloogisesti",
tiedostamattomien assosiaatioiden johdattamana, mikä ei ollut kaukana Oberiun
alkuperäisistä ideoista. Harms jatkoi kirjallista työskentelyään koko 1930-luvun ajan,
vaikka julkaiseminen oli vaikeaa. Vaino kärjistyi vuosikymmenen loppua kohti.
Harms vangittiin jo 1930-luvulla, vapautettiin, mutta vangittiin uudelleen vuonna 1941.
Hän kuoli vankilassa helmikuussa 1942.

Daniil Harms (1905–1942)Linkit

Suurta kirjallisuutta
Daniil Kharms - Russian Absurd
Daniil Kharms - Collected Works
Daniil Charms - Das ist eigentlich alles