Charles Baudelaire: Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia
Koonnut, suomentanut ja selityksin varustanut Antti Nylén
Desura 2001
ISBN 952-5339-10-6

Ensimmäinen suomennosvalikoima lähes kolmeenkymmeneen vuoteen
Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia sisältää Baudelairen essee- ja proosatuotantoa selityksineen,
elämäkerrallisen kronologian sekä suomentajan jälkisanat. Kyseessä on ensimmäinen kirjan muodossa
julkaistu Baudelaire-suomennos lähes kolmeenkymmeneen vuoteen. Yrjö Kaijärven Pahan kukkia
-suomennosvalikoima ilmestyi vuonna 1962. Pariisin ikävä julkaistiin vuonna 1963 Väinö Kirstinän ja
Eila Kostamon suomentamana. Niin ikään Eila Kostamon suomentama Alaston sydämeni, joka sisältää
postuumina julkaistut muistiinpanot kahta proosateosta varten, ilmestyi vuonna 1972. Modernin
elämän maalari ja muita kirjoituksia
sisältää vain ennen suomentamattomia tekstejä. Poikkeuksena
nimiessee, jonka lyhennetty suomennos julkaistiin vuonna 1989 kokoomateoksessa Modernin ulottuvuuksia.
Käsillä olevaan teokseen on valittu pääasiassa kirjallisuusartikkeleita, joita Baudelaire kirjoitti hieman
vähemmän kuin kuvataidetta käsitteleviä esseitä ja arvioita. Teos sisältääkin lähes kaikki tärkeät
kirjallisuusartikkelit kuten näkemysellisen Edgar Allan Poe -eseen Lisämerkintöjä Edgar Allan Poesta.
Lisäksi mukana on novelli Fanfarlo, joka on ainoa lajiaan Baudelairen tuotannossa. Valikoima kattaa
ajallisesti koko Baudelairen uran ja päättyy Pahan kukkien uusia laitoksia varten kirjoitettuihin,
julkaisematta jätettyihin esipuheluonnoksiin. Viimeinen näistä on samalla viimeisiä Baudelairen
kirjoittamia tekstejä
.

Charles Baudelaire (1821–1867)
Baudelaire on 1800-luvun vaikutusvaltaisimpia kirjailijoita.
Häntä pidetään modernismin alullepanijana, jonka jälkeen
taide ei ole ongelmattomasti voinut palata klassisiin, niin
sanotusti ajattomiin muotoihin ja aiheisiin, vaan sen on ollut
pakko hakea aiheensa ympäröivästä todellisuudesta,
nykyisyydestä – "moderniudesta", kuten Baudelairen
1850-luvun lopussa lanseeraama termi kuuluu. Olennaista
on, että Baudelaire vaikutti sekä kirjallisuuteen että
kirjallisuusteoriaan: osaltaan hän muokkasi kirjallisuutta niin,
että teoriasta tuli osa kirjallisuutta ja toisin päin. Hän esitti
taiteellisen luomisen itsetietoisena toimintana, joka vaatii
ammattitaitoa ja teknistä harjaannusta, ja teki siten tietä
muun muassa 1900-luvun formalistisille suuntauksille, joissa
teos on nähty etupäässä lainalaisena merkkijoukkona, ei niinkään
tekijänsä itseilmaisuna. Baudelairen jälkeen moderni runoilija ei ole
ollut laulaja vaan ensisijaisesti kirjoittaja.

Linkit

Charles Baudelaire (sivusto ranskaksi)
Modernius (käännösote)
La Modernité (edellisen alkuteksti)
The Edgar Allan Poe Society
Paradoksien mies