H. G. Wells: Aikakone
(The Time Machine, 1895)
Suom. Tero Valkonen
Desura 2000
ISBN 952-5339-03-3

Hätkähdyttävä tulevaisuus
1800-luvun jälkipuoliskolla tieteen keksinnöt ja kehitys kyseenalaistivat vanhan maailmankuvan.
Tähtitiede laajensi näkemystä maailmankaikkeudesta. Charles Darwin mullisti käsitykset kehitysopista.
Herbert Spencer siirsi Darwinin biologisen kehitysopin sosiaaliseen toimintaan ja katsoi, että evoluutio
johti yhteiskunnan suurimpaan täydellisyyteen. Teknologian jatkuva kehitys loi illuusion ikuisesta
edistyksestä ja ihmisen herruudesta luontoon nähden. Teollistuminen ja kaupungistuminen vahvistivat
kuvaa siitä, että maailma oli nopeasti muuttumassa. Ihmisiä askarrutti kuitenkin se, oltiinko menossa
parempaan vai huonompaan suuntaan.
H. G. Wells onnistui varhaisissa tieteis- ja utopiakirjoissaan tulkitsemaan näitä aikalaistensa toiveita
ja pelkoja. Polkupyörän aikakaudella Wells kirjoitti mm. avaruusmatkoista ja geenimanipulaatiosta.
Ei siis ihme, että vuonna 1895 julkaistusta Aikakoneesta tuli menestysteos, joka muokkasi ihmisten
käsityksiä tulevaisuudesta samaan tapaan kuin esimerkiksi Stanley Kubrickin elokuva Avaruusseikkailu
2001
(1968) seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin.


Herbert George Wells
Herbert George Wells (1866–1946) oli kirjailija, lehtimies ja opettaja, joka kirjoitti
yli 150 kirjaa ja pamflettia sekä lukemattoman määrän lehtiartikkeleita. Wells suoritti
yliopistotutkinnon luonnontieteissä ja niinpä hänen ensimmäinen kirjansa olikin
Textbook of Biology (1893). Kirjallisen läpimurtonsa hän teki ensimmäisellä romaanillaan
Aikakone (The Time Machine, 1895). Wellsin laaja tuotanto käsittää mm. luonnontieteen
oppikirjoja, tieteis- ja utopiakirjoja, englantilaista luokkayhteiskuntaa
kuvaavia satiireja, yhteiskunnallisia ja poliittisia ohjelmajulistuksia sekä tiedettä popularisoivia tietokirjoja.

Linkit

H. G. Wells
Guardian Unlimited
Time machine